Tezen (Teramen's Song)

by Raoul Denis Jr

/

about

Written for the Haitian fairy tale "Tezen" this song is about the unfortunate girl Teramen crying the loss of her lover Tezen the Prince of the lagoon, half-fish half-man.
Sung by the talented Haitian female artist Shoomy, words by JP Daniel Jean-Louis, music Raoul Denis Jr

lyrics

TEZEN
Original lyrics in Haitian Creole
Tezen, lanmou mwen, Tezen,
Tanpri, mwen mandew padon
Kè mwen pèsé ak pikan chadon
Mwen tankou pwason ki pran nan zen
Tezen, Tezen, nan zen Tezen, Tezen…
Se Inosans mwen ki touye-w
Se Foli mwen ki ponyadew

Toujou ofrim bel rèv, bel fimaman
Kote sab larivyè tounen dyaman-an
Toujou fèm vwayaje sou bel letan
Fè konesans ak mistè lanmè,
Mistè lanmè, mistè lanmou

Tezen, lanmou mwen, Tezen,
Tanpri, mwen mandew padon
San ou, Tezen, m’tankou nan’w prizon
Mwen tankou yon moun ki san vwazen
Tezen, Tezen, ki san vwazen…

Sonje kisa-m te toujou diw,
Inyon sakre la tè ak dlo
Se li ki bay lespwa lavi
Se ou se mwen ki pou bay li

Tezen, Nou pap ka separé-é
Bel gason mwen pou letènite !
Se Teramen ou kap vin jwenn ou Tezen
Souple louvri wout pou mwen
Cheri, la Tè ak dlo, prale kontre

TRANSLATION
Tezen (Teramen’s Song)

Tezen, my love, Tezen,
Please forgive me
My heart is pierced with thorns
I'm like a fish caught on a hook Tezen, Tezen, hook, Tezen
My innocence killed you
My madness stabbed you
You always gave me a beautiful dream and the sky
Where the sand of the river becomes diamond
You made me travel on the beautiful pond
Get to know the mysteries of the sea
Mysteries of the sea, Mysteries of love
Tezen, my love, Tezen,
Please, forgive me
Without you, Tezen,
I'm in a prison
I'm like a stranger in my neighborhood,
Without neighbors, Tezen...
Remember what I always told you
Only the sacred union of earth and water
Will give hope for life
And this hope, it's up to us to give it...
Tezen we can't go our separate ways
You and me, my beautiful love, for eternity
It's me, your Teramen who comes to join you, Tezen
Please open the way for me,
Earth and Water will unite forever

credits

released February 27, 2021
Music: Raoul Denis Jr / Lyrics: JP Daniel Jean-Louis / Lead singer: Shoomy / Guitar: Ayden / Mixing: Patrick Déjean

license

all rights reserved

tags

about

Raoul Denis Jr Haiti

Haitian composer/songwriter Raoul Denis jr brings us music in such diverse genres as Dramatic, Classical, Rock, Jazz, Caribbean, Latin, Children's, and New Age.

contact / help

Contact Raoul Denis Jr

Streaming and
Download help

Report this track or account